ค้นหา :

Menu/เมนู คลิ๊กที่นี่

  • ทำเวบลำปาง เวบไซต์ลำปาง อยากมีเวบลำปาง

<< ผู้สนใจสมัครงานติดต่อ ไปตามข้อมูลในรายละเอียด ไม่ต้องโพสต์ต่อในกระทู้จะเร็วกว่าครับ >>

บริษัทกรีนไลออนทราเวลจำกัด Project Manager 1 ตำแหน่ง

    ประกาศรับสมัคร Project Manager

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. วางแผนโครงการ ,ทำแผนธุรกิจ ,แผนการตลาด
2. การจัดทำงบประมาณในการดำเนินงานไปจนถึงโครงการสำเร็จ
3. ติดตามผลการดำเนินงาน
4. ประสานงาน กับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
5. ดูแลบัญชีค่าใช้จ่ายของโครงการ
6. จัดทำสรุปรายงานได้ หรือสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ รวมไปจนถึงใส่ใจในรายละเอียดของงานที่ได้รับ
7. คิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ
8. ควบคุมดูแล บริหารจัดการ โครงการก่อสร้างของบริษัท

คุณสมบัติ
1. อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5ปี
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างดี
4. มีมุมมองและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. สามารถการวางแผนการทำงาน และประสานงานได้ดี
7. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะการเป็นผู้นำ
8. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สามารถใช้งานอีเมล์ได้ดี
10. จบการศึกษาในระดับ ปริญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ,การตลาด,บริหารธุรกิจ
11. มีประสบการณ์ หรือผ่านงานด้านควบคุมการก่อสร้างของโครงการประเภทต่างๆ รวมถึง มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และความรู้ด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

วิธีการสมัคร
1.สมัครทางอีเมลล์ ส่งประวัติส่วนตัว เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาผลการเรียนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้ทาง tglaccounts@thegreenlion.net
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 054-209283, 094-7287572
2.สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท กรีน ไลออน ทราเวล จำกัด
689/18 ม.11 ซ.2 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-209283, 094-7287572

   
 
2017-09-12 14:07:48  
โพสต์โดย : คุณฝน | Email : tglaccounts@thegreenlion.net
 
TEL : 094-7287572    
 

 
 
 
รูปประกอบ :
 
 
* ชื่อผู้โพสต์ :
 
อีเมลล์ :
 
 
บวกเลขให้ถูกต้องก่อนจ้า..
 
+ =
 
 
วันที่โพสต์ :
2018-06-22 20:12:51